Menu
10. 08. 2017

Prague Pride našima očima I.

zpět na Blog

Evangelická bohoslužba
V neděli 6. 8. večer se kostel „Martina ve zdi“ zaplnil zájemci o duchovní program. Evangelický duchovní Mikuláš Vymětal pro tuto příležitost vybral biblické texty o Josefu Egyptském. Během svého živého kázání v Josefově příběhu nacházel podivuhodné paralely s osudy řady lidí s menšinovou sexuální orientací: pestrobarevná suknice, výjimečný status, odmítání žen, mimořádné talenty, zavržení od vlastních bratří až po katarzi jeho příběhu ústícího do odpuštění a záchrany života druhých. Neméně velkorysé bylo pozvání k účasti na večeři Páně a prohlášení, že evangelická církev podporuje účastníky Prague Pride.

Přednáška o lidských právech LGBT+ lidí ve světě
V pondělí odpoledne proběhla na Ústavu mezinárodních vztahů velmi zajímavá přednáška o každodenní realitě LGBT+ lidí v Brazílii, Rusku, Indii a Jihoafrické republice. Experti na problematiku referovali o vývoji situace sexuálních menšin v rámci legislativy, ale i akceptace ve společnosti. 

Modlitba Taizé
V úterý 8. 8. večer se otevřely dveře starokatolické kaple sv. Máří Magdalény na nábřeží Vltavy. Hodinka pokojné modlitby žalmů a zpěvu písní z Taizé byla milým duchovním povzbuzením. Poté jsme pokračovali ještě na Střelecký ostrov, kde probíhal hudební a společenský program Prague Pride.

Přednáška „vyhnaného“ evangelického faráře
Jakub Pavlús byl evangelickým farářem ve slovenských Turanech až do minulého roku, kdy mu představení neprodloužili pracovní smlouvu kvůli tolerantním postojům vůči sexuálním minoritám. Letos se přestěhoval i s rodinou do Šumperka, kde nalezl nové působiště. Jeho pohnutý životní osud i fundované zamyšlení nazvané „Lépe dvěma než jednomu“ se staly tématem přednášky a diskuze, která proběhla ve středu 9. 8. večer v divadle U Valšů. 

Více o Jakubovi Pavlúsovi.

Texty na téma homosexuality a křesťanství. 

Pokračování za pár dní...


Prague Pride 2017 našima očima I.