Menu
03. 07. 2018

Otevřený dopis biskupu Wasserbauerovi

zpět na Glosy

Vážený pane biskupe, vážení kněží českých diecézí, 

jsem hluboce znepokojen politickým přístupem, který církev a někteří její čelní představitelé zaujímají k otázce rodiny, sexuality a různých forem lidského soužití.

Pane biskupe, Vy jste nedávno napsal dopis adresovaný kněžím a jáhnům v pražské diecézi. Tento dopis se týkal výzvy k akci na ochranu rodiny a manželství. V tomto dopise jste uváděl nepravdivá tvrzení a zároveň na základě těchto nepravdivých tvrzení vyzýval kněze a jáhny k politické aktivitě a k přesvědčování běžných věřících k témuž.

Ve svém dopise uvádíte, že: „V naší zemi se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy. Je třeba, abychom se my, katoličtí křesťané a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili. Žádám vás tedy, abyste od této neděle a v následující době vyzývali věřící k podepsání petice buď osobně na arších, které prosím vytiskněte nebo na internetu. Požádejte, prosím, také věřící, aby se snažili petici šířit a propagovat.“

V předchozí citaci buď vědomě lžete, nebo z neznalosti říkáte nepravdu. Věc se má tak, že v ústavním pořádku ČR není zakotveno manželství jako svazek muže a ženy. Stejně tak tedy přirozeně neexistuje „určitá skupina“, která by se snažila toto z Ústavy odstranit. Věci se mají přesně opačně – existuje skupina poslanců PS-PČR pod záštitou lidoveckého poslance pana Marka Výborného, která podala návrh na ústavní změnu. Cílem snahy lidí kolem p. Výborného je naopak ústavně omezit manželství pouze na muže a ženu. Tím reagují na nedávný, vládou ČR podpořený, návrh na změnu občanského zákoníku, který se snaží o odstranění diskriminace stejnopohlavních párů a zpřístupnění civilního manželství i těmto párům. Tento návrh vznikl za přispění skupiny nevládních organizací vystupujících pod hlavičkou Koalice za manželství.

Vnímám jako naprosto skandální, pane biskupe Wasserbauere, že krátce po svém novém ustanovení biskupem, a tedy v jednom ze svých prvních vyjádření v této pozici, podáte takovéto nepravdivé informace a na základě těchto chybných informací vyzýváte stovky kněží a jáhnů k tomu, aby ovlivňovali mínění desítek tisíců věřících ve vaší diecézi. 

Jistě sám chápete, jak jednoduché je ovlivnit názory běžných věřících, kteří se třeba o tuto problematiku sami příliš nezajímají a informace nemají. Vy se tyto lidi snažíte přimět k politické akci tím, že jim předložíte nepravdivé / lživé informace. Podle mého osobního názoru, pokud byste tyto nepravdivé informace využíval vědomě, blížíte se k definici §356 trestního zákona o podněcování k omezování práv a svobod určité skupiny osob, případně §357 trestního zákona o šíření poplašné zprávy. Mám totiž pocit, že Vaším cílem je celou situaci co nejvíce vyhrotit, věřící zneklidnit a společnost polarizovat. 

Já sám, jakožto křesťan, začínám závažným způsobem pochybovat o tom, kde je mé místo v křesťanském společenství a zda katolická církev sama stále může být matkou tohoto společenství. Z českých církevních kruhů slyším v poslední době stále více odsouzení, poplašných zpráv, dezinformací a politických apelů než slov pochopení, lásky a evangelia. 

  1. Vyzývám Vás, pane biskupe, a také vás kněží v aktivní službě, abyste k těmto otázkám zaujali jednoznačný postoj a vyjasnili všechny nepřesnosti, kterých jste se dopustili. 
  2. Vyzývám vás, abyste to udělali veřejně a alespoň ve stejném rozsahu, jako šíříte nepravdy. 
  3. Vyzývám vás k tomu, abyste přestali používat v kostelech prostředky politického boje, které známe z různých totalitních systémů, a prosazovali jimi pouze jeden úzký politický názor. 
  4. Vyzývám vás, abyste se snažili porozumět pravdě ukryté v životech lidí s menšinovou orientací, dokázali je přijímat s úctou a milosrdenstvím a přestali zapříčiňovat zbytečné utrpení těchto osob i jejich rodin. Sebevraždy mladých homosexuálů z katolického prostředí kéž vám jsou mementem. 

 

S nadějí ve vaše pochopení
Mgr. Tomáš Bílý
S podporou organizace LOGOS ČR