Menu
19. 08. 2017

Modlitby za gaye

zpět na Glosy

Ježíšovo přikázání lásky nás, spolu s výzvou apoštola Pavla k neustálé modlitbě, vede k tomu, abychom do svých modliteb zahrnuli také lidi s menšinovou sexuální orientací. Zde přinášíme několik inspirací pro křesťany, kterým nejsou osudy těchto lidí lhostejné.

* V Čečensku i v mnoha jiných místech světa jsou LGBT lidé šikanováni, pronásledováni, vězněni, týráni a zabíjeni jen z důvodu své odlišné sexuální orientace či identity.

Bože, prosíme tě za odstranění předsudků, nenávisti a násilí mezi lidmi, zvláště vůči těm, kteří jsou snadným terčem pro jedince ovládané strachem.

* V mnoha křesťanských církvích stále ještě převažuje pozice nepřijetí LGBT lidí takových, jací jsou, což vede k hříchům proti samotné podstatě křesťanství.

Bože, prosíme tě za překonání uzavřenosti, úzkoprsosti a strachu z odlišnosti u křesťanů, zvláště u představitelů církve. Kéž poctivé studium, dialog a duchovní rozlišování spolu s empatií a láskou vůči odlišným bratřím a sestrám otevřou cestu ke spáse všech.

* Nemalé množství kněží a biskupů, řeholníků a řeholnic se potýká se svou odlišnou sexuální orientací v kontextu svého závazku celibátu. Někteří tak dozrají ke svatosti, jiní zestárnou do nelidského podivínství; někteří občas „uklouznou“, jiní upadnou do dlouhodobě rozdvojeného života.

Bože, prosíme tě za všechny, kteří svůj život zasvětili tobě a službě tvému lidu, ať nikdy nezapomenou na své prvotní povolání k lidství. Kéž na své nesnáze nejsou nikdy sami, dokáží jim čelit se ctí a upřímností, a právě skrze ně se stanou autentičtějšími hlasateli tvého milosrdenství a svědky tvé nekonečné lásky.

* V našich rodinách přicházejí na svět ti, kteří si v dospívání nebo dokonce později uvědomí svoji odlišnou sexuální orientaci. V řadě křesťanských rodin takové členy stále čeká nepochopení, odmítnutí a zavržení. Životodárný úkol rodiny se tak proměňuje ve smrtonosnou past.

Bože, prosíme tě za rodiny, aby v nich panovala bezpodmínečná láska, citlivost a pochopení. Ať se jednota nestane totalitou ani svoboda anarchií, ale ať každý může podle nejhlubších tužeb svého srdce nalézt své místo na světě a být svými nejbližšími přijímán takový, jaký doopravdy je.

*  Některým lidem s menšinovou sexuální orientací se podaří vytvořit zodpovědný a láskyplný vztah. Jiní ale zůstanou nedobrovolně celoživotně svobodní a jejich život se nenaplní láskou.

Bože, prosíme tě, shlédni na nejhlubší tužby každého člověka po lásce a dopřej, aby je mohl na zemi uskutečnit a po smrti aby spočinul v tvém srdci.

Amen.