Menu
17. 09. 2018

Manželství pro všechny?

zpět na Blog

Koordinátoři kampaně JSME FÉR nás oslovili s nabídkou natočení klipu, kterým bychom podpořili tzv. manželství pro všechny. Tedy konkrétně jde o změnu právní úpravy manželství tak, aby mohly manželství v Česku uzavírat i osoby stejného pohlaví. Přijde nám, že se klip opravdu povedl, a navíc se kolem něj po zveřejnění na Facebooku rozpoutala slušná debata, takže bychom se o něj s vámi rádi podělili znovu i touto cestou. 

A proč jsme do toho šli? Zde uvádíme hlavní důvody, které nás vedly k tomu, že jsme takto podpořili kampaň za rovné manželství:

  1. Jde nám o spravedlnost ve smyslu rovnosti práv a povinností u svazků, které vznikají jako celoživotní projekt na základě lásky mezi dvěma dospělými lidmi. Registrované partnerství (v ČR již 11 let) reálně pomohlo uspořádání života mnoha párů a uznání jejich vztahu okolím, stále ale ještě existují zásadní právní rozdíly mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím, nehledě na symbolickou rovinu.
  2. Jde nám o zvýšení míry přijetí LGBT+ lidí v naší společnosti. Mnoho mladých lidí je kvůli své menšinové orientaci dosud šikanováno a jsou adresáty homofobních předsudků svého okolí. V takové situaci je přeci v pořádku, když tito lidé žádají stát o podporu a zastání v otázce své identity, důstojnosti a respektu vůči svým vztahům. Možnost uzavřít manželství jim dává zcela novou perspektivu a většinové společnosti naznačuje, že žít ve stejnopohlavním svazku je v pořádku.
  3. Jde nám o osvětu mezi křesťany. Nechápeme petice, které se šíří v českých a moravských kostelech „na ochranu tradiční rodiny“. Mrzí nás, že ve světě plném neštěstí, konfliktů a nelásky se téma rovného manželství stalo pro českou církev v posledních měsících tématem číslo jedna.  Přijetím zákona o manželství stejnopohlavních párů přeci není manželství heterosexuálních párů nikterak znevýhodněno nebo ohroženo. Naopak, bude mnohem snazší láskyplně přijmout homosexuální potomky, a to zvláště v prostředí „tradičních rodin“. 
  4. Jde nám o nás samotné – zkušenost naší lásky je analogická k tomu, co se rozumí pod pojmem manželství. O tom jsme přesvědčeni a rádi se o toto přesvědčení dělíme. 

Na závěr ještě připojujeme seznam zemí, v nichž mohou dvě osoby stejného pohlaví uzavřít manželství. Jsou to téměř všechny vyspělé země západně od našich hranic a i mnohé další: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Jihoafrická republika, Argentina, Brazílie, Francouzská Guyana, Kanada, Kolumbie, USA, Uruguay, Nepál, Tchaj-wan, Austrálie, Nový Zéland.

Jak vyplývá z výčtu výše, téma rovného manželství není nějaká nová složitá otázka, na kterou je potřeba hledat originální řešení. Spíše bychom se měli ptát, k jaké části světa chceme i touto právní úpravou patřit.

www.jsmefer.cz