Menu
26. 12. 2017

Bilance roku 2017

zpět na Blog

Jirka: Stále více vnímám svůj (a náš) život jako mozaiku, která se na počátku zdála jako hromada různobarevných kamínků, avšak s postupem času z těchto částic vystupuje stále zřetelnější obraz a smysl.

Tom: Máme za sebou další dynamický a parádní rok, který byl i plný různých překvapení. Na přelomu let 2016 a 2017 jsme se stěhovali, plánovali svatbu a svatební cestu a taky jsme začínali rozjíždět náš společný projekt na zajištění živobytí. Nebyl tedy moc čas na nějaká vzletná předsevzetí, spíš šlo o to všechno nějak zvládnout a mít i trochu pohody.

Jirka: V letošním roce pro mě bylo největší výzvou vytvoření domova pro naše soužití a nastartování nové profesní kariéry. Co se týká profese, podařilo se mi získat hned dvě licence: Průvodce Prahou a Průvodce Židovského muzea v Praze. Zároveň se mi podařilo úspěšně rozjet spolupráci s několika cestovními agenturami, pro které provázím v Praze i na dalších krásných místech naší vlasti.

Tom: Jak už jsem naznačil, v hlavě jsem měl především naše společné finance a taky praktický chod našeho byznysu v cestovním ruchu i domácnosti. Nakonec to vypadá, že start se nám podařilo zvládnout, pořád máme ale před sebou mnoho výzev i restů, které je třeba dotáhnout.

Jirka: Nemohu než souhlasit :-) Co se týká vytvoření našeho domova, do kterého jsme se nastěhovali před rokem, řekl bych, že se nám tu žije výborně. Samozřejmě je stále co vylepšovat a dodělávat. Třeba obrazy. V celém bytě nám visí pouze jeden :D

Tom: Co by se mi líbilo, kdybychom zvládli v roce 2018? Kromě doladění bytu bych chtěl trochu víc rozjet náš neziskový projekt „Pro Tebe“ a aktivity v oblasti prevence a hájení práv LGBTQ+ menšiny. Mám intuici, že v příštím roce trochu rozčeříme hladiny společenského konformismu a věřím, že přispějeme k něčemu dobrému. Jinak by se mi líbilo, kdyby se naše výdělečné aktivity trochu stabilizovaly a my si mohli užívat víc pohodového rodinného života.

Jirka: Když už jsme u těch předsevzetí, já bych se teď rád zaměřil na španělštinu, abych obohatil svoji nabídku komentovaných prohlídek pro turisty. Taky se těším na provázení v židovském městě a na nové prohlídkové okruhy podle požadavků klientů. Jak už naznačil Tom, chceme se „volnočasově“ věnovat prevenci v homosexuální menšině a též napomoci dialogu a porozumění s menšinou křesťanskou. Jinak se zas těšíme na setkání se starými i novými přáteli a na výlety do zahraničí, kde načerpáváme energii a inspiraci do další práce.

Oba: Budeme rádi, když nás budete i nadále sledovat na facebooku, instagramu i tady. Děkujeme za veškerou vaši podporu! PŘEJEME DOBRÝ ROK 2018!

Galerie fotek z roku 2017 >>